Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Πελατών

Ως μέλος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου ακολουθώ και συμμορφώνομαι με τους κανόνες και τον κώδικα δεοντολογίας του συνδέσμου. Λεπτομέρειες για τον κώδικα μπορείτε να δείτε εδώ http://www.cypsa.org.cy/main/wp-content/uploads/2010/05/CYPSA-ethics-code.pdf.

Επιπλέον στην πρακτική μου συμμορφώνομαι με τις κατευθυντήριες γραμμές ηθικής, όπως διατυπώνονται απο την Ευρωπαική Ομοσπονδία Συνδέσμων Ψυχολόγων. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ http://www.efpa.eu/ethics/ethical-codes.

Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να απαιτούν εχεμύθεια και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια από τον θεραπευτή τους. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν ενεργά στις συζητήσεις σχετικά με την ψυχοθεραπεία τους και να ενημερώνονται για την θεραπευτική προσέγγιση. Οι πελάτες έχουν επίσης το δικαίωμα να τερματίσουν τη ψυχοθεραπεία αν δεν είναι ικανοποιημένοι, ή αν αισθάνονται ότι δεν τους είναι πλέον αναγκαία.

Κατ’ επέκταση των πιο πάνω, οι πελάτες πρέπει να είναι συνεπής στην ώρα για τα ραντεβού τους. Η συνέπεια στα ραντεβού, είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα αλλά και την συνέχεια της ψυχοθεραπείας.  Εάν κάποιος πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει ένα ραντεβού, συνιστάται να ενημερώνει τον θεραπευτή εκ των προτέρων, κατά προτίμηση 24 ώρες πριν. Επιπλέον, οι πελάτες προτρέπονται να υποβάλλουν ερωτήσεις και να ζητούν διευκρινήσεις αν κάτι δεν είναι σαφές σε ότι αφορά την ψυχοθεραπεία τους.