Κοινές Απορίες

Συνήθεις ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους

Χρειάζομαι ψυχοθεραπεία;

Για πολλούς ανθρώπους η απόφαση για το αν θα αρχίσουν ψυχοθεραπεία ή όχι, είναι δύσκολη. Μια τέτοια απόφαση προϋποθέτει καταρχήν αναγνώριση και συνειδητοποίηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει κάποιος αλλά και θέληση για αλλαγή. Είναι σημαντικό να εμπιστευτείτε πάνω από όλα την κρίση σας, στο τέλος της ημέρας η απόφαση αυτή είναι μια καθαρά προσωπική απόφαση. Η ψυχοθεραπεία είναι μια δύσκολη διαδικασία και συχνά απαιτεί από τους πελάτες να μιλήσουν για επώδυνα ζητήματα. Συνήθως όμως είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν με τρόπο ωφέλιμο για το άτομο τα θέματα αυτά. Εάν έχετε ερωτήσεις για το κατά πόσο χρειάζεστε ψυχοθεραπεία, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και να συζητήσετε τις ανησυχίες σας. Έχω όλη την καλή διάθεση να σας βοηθήσω στην διαδικασία λήψης αυτής της δύσκολης απόφασης αλλά και να σας παραπέμψω στον κατάλληλο ειδικό αν χρειαστεί.

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία διαλόγου και συνομιλίας γύρω από το παρουσιαζόμενο πρόβλημα με στόχο την αλλαγή. Αλλαγή μπορεί να σημαίνει επίλυση προβλημάτων, εσωτερικών συγκρούσεων, βελτίωση δεξιοτήτων, αύξηση αυτογνωσίας. Στη ψυχοθεραπεία ο πελάτης καλείται να θέσει το δικό του θεραπευτικό του αίτημα/στόχο. Καλείται να έχει θέληση να αποκτήσει νέους τρόπους κατανόησης, να εμπλακεί σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Να εκφράσει, να συλλογιστεί, να επεξεργαστεί, να πειραματιστεί, να δοκιμάσει. Είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει τη δέσμευση και επένδυση του ατόμου για αλλαγή.Το εργαλείο του θεραπευτή είναι οι ερωτήσεις. Ο θεραπευτής είναι ο ειδικός περί των ερωτήσεων και όχι των απαντήσεων που αφορούν τη ζωή του πελάτη. Ο θεραπευτής δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις για τον πελάτη, δεν κρίνει.  Ο θεραπευτής μπορεί μαζί με τον πελάτη να διερευνήσει διλήμματα  έτσι ώστε να πάρει την καλύτερη απόφαση για τον ίδιο.

Πόσο διαρκεί συνήθως η ψυχοθεραπεία;

Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το παρουσιαζόμενο πρόβλημα και την σοβαρότητα του, τα θέματα που θέλει να επεξεργαστεί ο πελάτης, τη δέσμευση του πελάτη στη ψυχοθεραπεία, αλλά και από την αποτελεσματικότητα του θεραπευτής. Για κάποιους πελάτες η ψυχοθεραπεία είναι βραχύχρονη και για άλλους μακρόχρονη. Οι συνεδρίες μπορούν να συνεχιστούν για όσο διάστημα ο πελάτης και ο θεραπευτής συμφωνούν ότι χρειάζεται και είναι αναγκαίες.

Ποια η συχνότητα, διάρκεια των συνεδριών, η πολιτική των ακυρώσεων και τι χρειάζεται να κάνω αν αργήσω για το ραντεβού μου;

Οι συνεδρίες συνήθως γίνονται μια φορά την εβδομάδα. Σε περιπτώσεις παρέμβασης σε κρίση οι συνεδρίες μπορεί να γίνονται πιο συχνά βάση αναγκών του πελάτη. Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 50 λεπτά. Σε περιπτώσεις ακυρώσεων θα πρέπει να με ενημερώσετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Αν καθυστερήσετε περισσότερο από 15 λεπτά για το ραντεβού, παρακαλώ κατανοήστε πως θα πρέπει να με ενημερώσετε τηλεφωνικώς για την αργοπορίας σας έτσι ώστε να σας περιμένω.

Πόσες πληροφορίες θα πρέπει να μοιραστώ με τον θεραπευτή;

Το πόσες πληροφορίες και το τι θέλετε να μοιραστείτε με τον θεραπευτή, εξαρτάτε αποκλειστικά από εσάς. Κάποιοι πελάτες χρειάζονται χρόνο για να αισθανθούν άνετα και να νιώσουν αρκετά ασφαλείς, ούτος ώστε να μοιραστούν κάποιες  προσωπικές πληροφορίες. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζετε ότι όσες περισσότερες πληροφορίες γνωρίζει ο θεραπευτής σας, σχετικά με το πρόβλημα, τόσο πιο καλά θα μπορέσει να αντιληφθεί την κατάστασή σας και τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η παρέμβαση και η ψυχοθεραπεία.

Ποιός θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες μου;

Κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που θα μοιραστείτε χωρίς τη δική σας γραπτή συγκατάθεση. Όλες οι πληροφορίες είναι αυστηρά εμπιστευτικές. Σε σπάνιες όμως περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται νομοθετικά μπορεί να σπάσει η συμφωνία εμπιστευτικότητας έστω και αν ο πελάτης δεν συγκατατίθεται. Οι περιπτώσεις αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες και καθορίζονται αυστηρά από τον νόμο. Πιο συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις αυτές αφορούν όταν ο πελάτης αποτελεί άμεσο κίνδυνο προς τον εαυτό του ή προς άλλα άτομα. Στην περίπτωση αυτή ο θεραπευτής οφείλει να ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς για την προστασία ατόμων. Επίσης, το απόρρητο αίρεται στην περίπτωση κακοποίησης ή εκμετάλλευσης εις βάρος ανήλικων ή ατόμων που κρίνεται πως δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους (π.χ. υπερήλικες, άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές). Ο όρος κακοποίηση περιλαμβάνει τη σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική κακοποίηση και εκμετάλλευση και την παραμέληση. Τέλος, στις περιπτώσεις που ο θεραπευτής θα κληθεί να καταθέσει στο δικαστήριο, το απόρρητο αίρεται.

Μπορούν οι ψυχολόγοι να μου δώσουν συνταγή για φάρμακα;

Όχι, ο θεραπευτής δεν  μπορεί να σας δώσει συνταγή για φαρμακευτική αγωγή . Φαρμακευτική αγωγή μπορεί να συνταγογραφήσει μόνο κάποιος ψυχίατρος. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος και το κατά πόσο αυτές οι δυσκολίες επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητα σας, μερικές φορές οι ψυχολόγοι παραπέμπουν σε ψυχιάτρους ούτως ώστε να συνταγογραφηθούν  τα φάρμακα που χρειάζονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή, συμβάλλουν σε μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αυτή λαμβάνεται πάντα μετά από συζήτηση με το θεραπευτή.